Modern Calligraphy Set View larger

Modern Calligraphy Set

MDP400

New

Warning: Last items in stock!

44,99 zł

Add to wishlist

Płatności
Płatności

More info

Fountain Pen Ink Rohrer & Klingner

Produkt dost??pny w buteleczkach 50 ml
Wysokiej jako?i atramenty niemieckiej firmy Rohrer & Klingner, sporz?dzone ze specjalnie uzdatnianej wody, najlepszej klasy pigment??w, osi?gaj? najlepsz? kapilarno??, dlatego ?ietnie nadaj? si?? do wszelkich produkt??w pi?ienniczyczych, od wiecznych pi??r zaczynaj?c, poprzez g??sie pi??ra, rapidografy, r???e kaligraficzne przybory, na stal??wkach w obsadkach ko??cz?c. Na wi??kszo?i powierzchni atrament wch??ania si?? dobrze i szybko. Ka?y atrament charakteryzuje si?? starannie dobranym pigmentem, co owocuje pi??kn? barw? oraz intensywno?i?.

Kolor
pogl?dowy
Nazwa

Numer
ref.

?????????????????????
helianthus (s??onecznik)210
pernambuk (drewno pernambukowe)310

Odmiana czerwieni, nazwa wywodzi si?? od egzotycznego drewna z drzewa brezylki ciernistej. Twarde, ci???ie i wytrzyma??e drewno jest wykorzystywane przy budowie statk??w, w lutnictwie, w snycerstwie. Barwa drewna to ciemnoczerwony, czerwonofioletowy. Inna nazwa to fernambuk.

alt-bordeaux330Kolor starego francuskiego wina z regionu Bordeaux.
cassia410Kolor kwiat??w ro?iny o te samej nazwie.
blau permanent (b????kit kryj?cy)450
verdigris (grynszpan)505

Grynszpan nazywamy inaczej zieleni? miedziow?, miedziank?, pojawia si?? jako nalot, zielony osad na metalowych sztu??cach zawieraj?cych mied??, grynszpan to r??wnie?potoczna nazwa bukszpanu.Niebiesk? odmian?? grynszpanu zwiemy francuskim grynszpanem.

verdura520Intensywna ziele??, verdura po w??osku oznacza warzywa.
sepia610
scabiosa (driakiew)710Ten atrament jest sporz?dzany z galas??w, charakterystycznych naro?i wyst??puj?cej na li?iach drzew. Pod wp??ywem powietrza i reakcji chemicznych w nim zachodz?cych atrament z galas??w jest niezwykle trwa??y i ?iadczy o autentyczno?i starych dokument??w.
morinda308
magenta320
solferino340
k??nigsblau (b????kit kr??lewski)440Nazwa tego atramentu mo? by?? myl?ca, poniewa?b????kitowi kr??lewskiemu bli?j do koloru niebieskiego ni?jasnego b????kitu. Jest to raczej b????kit ciemnego, zachmurzonego nieba.
blue mare (b????kit morza)460
smaragdr? (ziele?? szmaragdowa)510
alt-goldgr? (stary-z??otozielony)530
schwarz (czer?? lipska)707

Nazwa tej czerni nawi?zuje do miasta, gdzie atramenty Rohrer & Klingner s? produkowane.

salix (wierzba)711Atrament jest sporz?dzany z galas??w, charakterystycznych naro?i wyst??puj?cej na li?iach drzew. Kolor tego atramentu nasila si?? wraz z biegiem lat, kiedy oksyduje w powietrzu. Dzi??ki ciemnieniu pod wp??ywem powietrza i reakcji chemicznych w nim zachodz?cych, atrament z galas??w , jest niezwykle trwa??y i ?iadczy o autentyczno?i starych dokument??w.

Reviews

Write a review

Modern Calligraphy Set

Modern Calligraphy Set

Write a review

Accessories