Odstąpienie od umowy

 
W naszym sklepie internetowym nasi Klienci zawsze mogą się czuć bezpiecznie - mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przysługuje Klientom prawo zwrotu towarów w ciągu 15 dni od dnia otrzymania ich. Klienci mają również możliwość samodzielnego anulowania zamówienia zanim jego status zmieni się na "Realizowane".

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 15 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
Kaligraf
ul. Grodzka 60/12A
31-044 Kraków
tel. 12 396 57 12
biuro@kaligraf.eu 

 

Ja/My ( * ) niniejszym informuję/informujemy ( * ) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ( * ) umowy dostawy następujących rzeczy ( * ) /o świadczenie następującej usługi ( * ) –

Data zawarcia umowy ( * ) /odbioru ( * ) –

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –

Data ( * )

 

Niepotrzebne skreślić.

 

W razie wątpliwości zawsze zachęcamy do kontaktu biuo@kaligraf.eu